HLV Mai Đức Chung: ‘Đây là khoảnh khắc vui nhất đời tôi’