Tạo hình mỹ nhân Sài Gòn của Minh Hằng, Ngọc Trinh