Tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với Jordan: Bài thử đầu tiên